Τα εκπαιδευτήρια είναι σύνθετοι οργανισμοί στα πλαίσια των οποίων συντονίζονται μία σειρά από δραστηριότητες. Η εκτέλεση του μαθήματος απαιτεί το συντονισμό των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και μεταξύ τους, την ανάθεση διδακτικών ενοτήτων και την παροχή διδακτικού υλικού στα κατάλληλα άτομα, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μαθητών και της κάλυψης των διδακτικών στόχων, καθώς και τη διαρκή συνεργασία με τους γονείς. Παράλληλα, το εκπαιδευτήριο είναι μία επιχείρηση που έχει ανάγκη από την οργανωμένη λειτουργία και συντονισμό των τμημάτων που την απαρτίζουν, επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του (π.χ. παραρτήματα), διαχείριση των οικονομικών, οργάνωση των σχέσεων με τους πελάτες, διαιτερικές λύσεις και λύσεις προώθησης του εκπαιδευτικού προϊόντος.

Η Ευφυής Εκπαίδευση προσφέρει μία σειρά από συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις που διευκολύνουν τη διοίκηση των εκπαιδευτηρίων τόσο στο αμιγώς εκπαιδευτικό όσο και στο επιχειρηματικό τμήμα τους. Οι εμπειρογνώμονες της ευφυούς εκπαίδευσης δίνουν έμφαση στην επικοινωνία και την οργάνωση και σχεδιάζουν λύσεις βασισμένες σε δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιακών μέσων, που στηρίζονται σε αξιόπιστο λογισμικό ανοιχτού κώδικα και υποστηρίζονται με σταθερή τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον, παρέχονται λύσεις από αναγνωρισμένους φορείς λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης που συνεργάζονται μαζί μας.

Η Ευφυής Εκπαίδευση δίνει έμφαση στην άμεση υποστήριξη των πελατών μας. Γι αυτό το σκοπό έχει σχεδιαστεί σύγχρονο σύστημα υποστήριξης που προσφέρεται στους πελάτες μας (απαιτεί κωδικό πρόσβασης) και τους δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δυνατότητες των λύσεων που έχουν προμηθευτεί και να μας αναφέρουν πιθανά ζητήματα προς επίλυση.

Last modified: Monday, 2 February 2009, 09:43 PM