Η αποτελεσματική διδασκαλία κάθε αντικειμένου είναι αποτέλεσμα συστηματικής προετοιμασίας και οργάνωσης του μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους πόσο απαιτητική είναι αυτή η εργασία αλλά και πόσο κρίσιμη για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους. Ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών αιθουσών με μέσα νέας τεχνολογίας, όσο επιθυμητός ή αναπόφευκτος κι αν είναι, επιβαρύνει τους εκπαιδευτικούς με το καθήκον να προσαρμόσουν τις μεθόδους και τα πλάνα διδασκαλίας που χρησιμοποιούσαν έως τώρα ώστε να συνδυάζονται αποτελεσματικά με τα νέα μέσα.

Η Ευφυής Εκπαίδευση, έχοντας σαν κύριο μέλημά της να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία του, παρέχει την υπηρεσία σχεδιασμού, δημιουργίας και εκσυγχρονισμού των διδακτικών πλάνων για όλες τις κύριες ειδικότητες των περισσότερων εκπαιδευτηρίων της χώρας. Τα διδακτικά πλάνα της Ευφυούς Εκπαίδευσης σχεδιάζονται προσεκτικά από έμπειρους εκπαιδευτικούς, ειδικευμένους στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο, ενώ είναι δυνατό να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτηρίου.

Ένα διδακτικό πλάνο είναι δυνατό να περιέχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, διδακτικά προσεγμένη παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου, παραδείγματα, διαδραστικές εφαρμογές και ασκήσεις, αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αξιολόγησης, κλπ. Τα πλάνα σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην ηλικία και τον γνωσιακό επίπεδο των μαθητών στους οποίους θα διδαχθούν.

    Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:
  • Μετατροπή των παραδοσιακών διδακτικών πλάνων (χειρόγραφα, διαφάνειες, έντυπη μορφή, κλπ.) που ήδη διαθέτει κάθε εκπαιδευτήριο σε πλάνα κατάλληλα να διδαχτούν μέσω του διαδραστικού πίνακα. Η μετατροπή αυτή γίνεται με τη βοήθεια των κατάλληλων λογισμικών, όπως το Smart Notebook, και εμπλουτίζεται με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό που κατασκευάζεται με κατάλληλο λογισμικό (π.χ. Hot Potatoes, Articulate Quizmaker) από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς της ομάδας μας.
  • Δημιουργία καινούριων διδακτικών πλάνων κατάλληλα προσαρμοσμένων στις δυνατότητες των νέων τεχνολογικών μέσων, σε μία μεγάλη ποικιλία γνωστικών αντικειμένων και διδασκόμενων μαθημάτων. Η δημιουργία καινούριων διδακτικών πλάνων στηρίζεται σε ένα δίκτυο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενό τους.
Last modified: Monday, 2 February 2009, 09:48 PM